Over mijzelf

Diploma Pedagogische Academie (1973), diploma Nederlandse Taal- en Letterkunde (1985), proefschrift Boekgeschiedenis (2005).

Achtergrond
Tijdens de achttien jaar dat ik bij de Hogeschool Rotterdam werkzaam ben geweest, heb ik diverse functies bekleed. Direct na mijn afstuderen begon ik er als docent, maar werd al snel manager van de afdeling Post-Hbo voor de (para)medische opleidingen. Ik was eindverantwoordelijk voor het aanbod van cursussen, trainingen en – wat toen heette – tweedefaseopleidingen. Van enige vorm van accreditatie was indertijd nog geen sprake. Maar het feit dat het aanbod niet door de overheid werd bekostigd, betekende een grote omslag in het kwaliteitsdenken binnen het docententeam waarmee ik toen werkte.

Na ook nog enkele andere functies te hebben bekleed besloot ik de hogeschool te verlaten en als zzp’er mijn diensten aan te bieden aan andere hogescholen. Daarnaast schreef ik mijn dissertatie over de Nederlands-Duitse boekhandelsbetrekkingen in de achttiende eeuw (Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting), een onderwerp waarover ik nog altijd publiceer. Voor dit boek heb ik een omvangrijke vertaalsubside gekregen van NWO en ontving ik de Menno Herzberger Prijs.

Sinds 2001 werk ik als freelancer: aanvankelijk als schrijver, eindredacteur en onderzoeksjournalist. Doordat ik me altijd richtte op het hoger onderwijs, heb ik mijn werkzaamheden langzamerhand kunnen verleggen naar het onderwijsadvieswerk. Tegenwoordig begeleid ik voornamelijk opleidingen bij hun voorbereiding op de audit, ten behoeve van de accreditatie.

Dit laatste houdt in dat ik nu eens de kritische reflectie schrijf, dan weer dat ik een schrijfteam begeleid. Soms beoordeel en becommentarieer ik het rapport namens het College van Bestuur. Het afgelopen jaren zijn tientallen kritische reflecties door mijn handen gegaan. Met mijn feedback en aanbevelingen konden opleidingen zich verder voorbereiden op de gesprekken met de visitatiecommissie.

Verder ben ik inmiddels door de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie (NVAO) gecertificeerd als secretaris voor opleidingsvisitaties en instellingsaudits. Diverse keren heb ik als zodanig in Nederland en Vlaanderen panels bijgestaan bij de visitatie van universitaire en hbo-opleidingen, en bij de instellingstoets kwaliteitszorg.

Meer over mijzelf

  • Werkzaam geweest als docent: in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hbo.
  • Jarenlange ervaring als manager post-hbo: integraal verantwoordelijk voor de organisatie van niet-bekostigde cursussen, trainingen en opleidingen voor logopedisten, fysiotherapeuten en gezondheidsvoorlichters (Transfergroep Rotterdam).
  • Ruime ervaring als onderzoeksjournalist: specialisaties zijn hoger onderwijs, gezondheidszorg, en cultuur in de vroegmoderne tijd. Verder was ik hoofdredacteur van het magazine van de Hogeschool Rotterdam (Profielen), eindredacteur van HBO-Journaal en van Beroep:Docent.
  • Directeur niet-commerciële uitgeverij Astraea: voor cultuur-historische publicaties uit en over de periode 1670-1830.
  • Pro deo: lid van de redactie van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman en van de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB).

Zie voor meer details mijn LinkedIn-pagina.