Publicaties over de achttiende eeuw

Auteur: Rietje van Vliet
Citeren svp met bronvermelding.

2018

 • Rietje van Vliet en Pieter van Wissing (red.), Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften. Nederlandstalige periodieken tot de aanvang van het Koninkrijk der Nederlanden (tot 1815). Op www.ent1815.nl.
 • ‘”Wer Socinianische Bücher sucht, findet sie bey ihm am ehesten”. De beschermheren van Sebastiaan Petzold’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2018.
 • ‘Weyerman en de Amsterdamse boekverkoper Christiaan Petzold’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2018-1.
 • ‘”Myne boeken zyn weinig, hebbende niet meer, dan 4 kassen vol”. Henricus Gockinga (1718-1772), de onbekende vertaler van Meermans Uitvinding der boekdrukkunst‘, in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2018.
 • ‘”Komt, juichen wij op Santjes graf!” Troost en berusting bij de dood van een kind (1700-1800)’, in: Rick Honings en Olga van Marion (red.), in: Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur, Hilversum, Verloren 2018

2017

 • ‘In de voetsporen van Johan Christophorus Ludeman. De bestsellers van Meester Franciscus’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2017-2.
 • ‘”Onfeylbaar hersteller van allerhande ongeneeslyke ziektens”. Johannes Christophorus Ludeman als medisch astroloog’, in: Maandblad Amstelodamum 104 (2017), nr. 2, p. 74-89.

2016

 • ‘Nieuwe tijdschrifttitel van Weyerman: De Amsterdamsche Heremyt’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2016-2.
 • Radicalisering in de Jordaan De profeet Johan Christophorus Ludeman en zijn vrouwen‘, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2016-1, p. 36-57.
 • ‘Zwart op wit? De vrolijke wereld van gekleurd papier en gekleurde inkt’, in: Jaarboek van het Genootschap van Bibliofielen 2016.
 • ‘Tetjeroen, de eerste kleinkunstenaar van Nederland’, in: De Boekenwereld 2016-1, p. 60-67. Geschreven i.s.m. Maarten Hell.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Klein Jan. De bard van de Botermarkt’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (juli 2007), p. 26-35.
 • Print and Public in Europe, 1600-1800’, in: J. Rose and S. Elliot (eds.), The Blackwell Companion to the History of the Book.
 • Recensie van Jan Pieter van der Sterre (ed. en vert.), Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders (Amsterdam/Antwerpen, Atlas 2006), in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (voorjaar 2007), p. 70-72.

2006

2005

2004

2003

2002

 • Nederlandse boekverkopers op de Buchmesse te Leipzig in de achttiende eeuw’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 9 (2002), p. 89-110.
 • ‘Het boek loopt ten einde. Robert Darnton over het nieuwe lezen en schrijven’, in: NRC Handelsblad 30-11-2002.
 • ‘Opinies van een patriot’, in: NRC Handelsblad 5-4-2002.
 • ‘Niet alleen maar borduren’, in: NRC Handelsblad 20-4-2002.
 • ‘Eind zeventiende eeuw kende Nederland een hausse aan nieuwe pornoromans’, in: NRC Handelsblad 4-5-2002.
 • ‘Holland als desillusie’, in: NRC Handelsblad 6-9-2002.

2001

 • ”… als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren Geadverteerd. Weyerman in cadeauverpakking’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), 1, p. 32-40.
 • Annales Belgiques (1772-1776). Conservatief verlichte ideeën over macht en gezag’, in: Tijdschrift voor tijdschriftstudies MMI#9 (2001), p. 25-33.
 • ‘Geleerde correspondentie. Inkijk in de wetenschappelijke boekhandel in de achttiende eeuw’, in: NRC Handelsblad 18-8-2001.
 • ‘Hoogdravend en blaaskakerig! Journal Littéraire was het eerste blad met een collectieve redactie’, in: NRC Handelsblad 29-12-2001.
 • ‘De Illustre Academie’, in: NRC Handelsblad 28-9-2001.
 • ‘Dier aan de ketting. De neger kreeg langzaam menselijke trekken’, in: NRC Handelsblad 15-9-2001.
 • ‘Nieuw clubje te Londen. De geschiedenis van de vrijmetselaars begint in 1717’, in: NRC Handelsblad 6-10-2001.

2000

1999

1997

 • Glazige weiden. de samenspraak tussen Balsamina en de steenbok’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 20 (1997), 3, p. 97-106.
 • Lyste van spreekwoorden (1708), ed. R. van Vliet, Leiden 1997.
 • ‘Even draaide de wereld om Rijswijk. De Haegse Mercurius (1697-1699) over de Rijswijkse vredesonderhandelingen’, in: Jaarboek Historische Vereniging Rijswijk 1997, p. 70-79.

1996

1994

1992

1986