Publicaties over de achttiende eeuw

Auteur: Rietje van Vliet

2022

 • Rietje van Vliet (red.), Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften. Nederlandstalige periodieken tot de aanvang van het Koninkrijk der Nederlanden (tot 1815). Diverse lemmata op www.ent1815.nl
 • ‘Spotheldendichten in de achttiende eeuw. De Vlissingsche Kermis (1765) van Jean Guépin’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 • ‘Onafhankelijke wetenschap. Elie Luzac en Leidse natuurwetenschappers’, in: De Boekenwereld
 • ‘In de schoot van de familie. Van smartlap tot verzetslied, van volkslied tot chauvinistisch manifest’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2022-2

2021

 • Rietje van Vliet (red.), Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften. Nederlandstalige periodieken tot de aanvang van het Koninkrijk der Nederlanden (tot 1815). Diverse lemmata op www.ent1815.nl
 • ‘Adam Cornelis Mappa (1754-1828). De eerste lettergieter van New York:’, in: Jan Bos, Steven Claeyssens, Erik Geleijns e.a. (red.), Oude boeken, nieuwe podia. Liber amicorum voor Marieke van Delft (Tielt 2021), p. 366-374
 • ‘”O Koene Pofhans van Parnas!” Het psalmendebat tussen Walcheren en Leiden (1756-1760)’, in: Accolade 2021

2020

 • Rietje van Vliet (red.), Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften. Nederlandstalige periodieken tot de aanvang van het Koninkrijk der Nederlanden (tot 1815). Diverse lemmata op www.ent1815.nl
 • ‘De molenaar van Sanssouci: het lievelingsverhaal van Multatuli’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2020-1, p. 1-10
 • ‘Achter de schermen van de internationale boekhandel: Theodor Gülcher (1743-1806)’, in: W. van Anrooij e.a. (red.), Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen (Hilversum 2020), p. 192-198
 • ‘De onsterfelijke astroloog Johan Christophorus Ludeman (1683-1757)’, in: De Boekenwereld 36 (2020), nr. 3, p. 46-53
 • ‘De succesformule van Heer Janus Janus-Zoon (1801-1802). Bernardus Bosch als lijstenmaker’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2020-2

2019

 • Rietje van Vliet (red.), Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften. Nederlandstalige periodieken tot de aanvang van het Koninkrijk der Nederlanden (tot 1815). Diverse lemmata op www.ent1815.nl
 • Ondergronds Leiden (1781) (Leiden, Klikspaan 2019)
 • ‘Censuur! Staten van Holland overwegen invoering boekenpolitie (1769/1770)’, in: De Boekenwereld 35 (2019), nr. 3, p. 40-45
 • ‘”Wer Socinianische Bücher sucht, findet sie bey ihm am ehesten”. Sebastiaan Petzold’s Patrons’, in: Quaerendo 49 (2019), p. 135-157
 • ‘De uitvinding van het “tijdgeschrift”. Notities bij de Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2019-2, p. 122-136
 • ‘Weyerman en de Amsterdamse boekverkoper Christiaan Petzold’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 42 (2019) nr. 1, p. 23-32
 • Recensieartikel Arthur der Weduwen, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century (Brill 2017), in: De Boekenwereld35 (2019), nr. 1, p. 88-89
 • Recensieartikel Rick Honings en Lotte Jensen, Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw (Prometheus 2019), in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 42 (2019) nr. 2, p. 162-165

2018

 • Rietje van Vliet (red.), Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften. Nederlandstalige periodieken tot de aanvang van het Koninkrijk der Nederlanden (tot 1815). Diverse lemmata op www.ent1815.nl
 • ‘”Wer Socinianische Bücher sucht, findet sie bey ihm am ehesten”. De beschermheren van Sebastiaan Petzold’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2018.
 • ‘”Myne boeken zyn weinig, hebbende niet meer, dan 4 kassen vol”. Henricus Gockinga (1718-1772), de onbekende vertaler van Meermans Uitvinding der boekdrukkunst‘, in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2018.
 • ‘”Komt, juichen wij op Santjes graf!” Troost en berusting bij de dood van een kind (1700-1800)’, in: Rick Honings en Olga van Marion (red.), in: Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur, (Hilversum 2018)

2017

 • ‘In de voetsporen van Johan Christophorus Ludeman. De bestsellers van Meester Franciscus’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2017-2.
 • ‘”Onfeylbaar hersteller van allerhande ongeneeslyke ziektens”. Johannes Christophorus Ludeman als medisch astroloog’, in: Maandblad Amstelodamum 104 (2017), nr. 2, p. 74-89.

2016

 • ‘Nieuwe tijdschrifttitel van Weyerman: De Amsterdamsche Heremyt’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2016-2.
 • Radicalisering in de Jordaan De profeet Johan Christophorus Ludeman en zijn vrouwen‘, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2016-1, p. 36-57.
 • ‘Zwart op wit? De vrolijke wereld van gekleurd papier en gekleurde inkt’, in: Jaarboek van het Genootschap van Bibliofielen 2016.
 • ‘Tetjeroen, de eerste kleinkunstenaar van Nederland’, in: De Boekenwereld 2016-1, p. 60-67. Geschreven i.s.m. Maarten Hell.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Klein Jan. De bard van de Botermarkt’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (juli 2007), p. 26-35.
 • Print and Public in Europe, 1600-1800’, in: J. Rose and S. Elliot (eds.), The Blackwell Companion to the History of the Book.
 • Recensie van Jan Pieter van der Sterre (ed. en vert.), Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders (Amsterdam/Antwerpen, Atlas 2006), in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 30 (voorjaar 2007), p. 70-72.

2006

2005

2004

2003

2002

 • Nederlandse boekverkopers op de Buchmesse te Leipzig in de achttiende eeuw’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 9 (2002), p. 89-110.
 • ‘Het boek loopt ten einde. Robert Darnton over het nieuwe lezen en schrijven’, in: NRC Handelsblad 30-11-2002.
 • ‘Opinies van een patriot’, in: NRC Handelsblad 5-4-2002.
 • ‘Niet alleen maar borduren’, in: NRC Handelsblad 20-4-2002.
 • ‘Eind zeventiende eeuw kende Nederland een hausse aan nieuwe pornoromans’, in: NRC Handelsblad 4-5-2002.
 • ‘Holland als desillusie’, in: NRC Handelsblad 6-9-2002.

2001

 • ”… als zodaanig in de openbaare Nieuwspapieren Geadverteerd. Weyerman in cadeauverpakking’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), 1, p. 32-40.
 • Annales Belgiques (1772-1776). Conservatief verlichte ideeën over macht en gezag’, in: Tijdschrift voor tijdschriftstudies MMI#9 (2001), p. 25-33.
 • ‘Geleerde correspondentie. Inkijk in de wetenschappelijke boekhandel in de achttiende eeuw’, in: NRC Handelsblad 18-8-2001.
 • ‘Hoogdravend en blaaskakerig! Journal Littéraire was het eerste blad met een collectieve redactie’, in: NRC Handelsblad 29-12-2001.
 • ‘De Illustre Academie’, in: NRC Handelsblad 28-9-2001.
 • ‘Dier aan de ketting. De neger kreeg langzaam menselijke trekken’, in: NRC Handelsblad 15-9-2001.
 • ‘Nieuw clubje te Londen. De geschiedenis van de vrijmetselaars begint in 1717’, in: NRC Handelsblad 6-10-2001.

2000

1999

1997

 • Glazige weiden. de samenspraak tussen Balsamina en de steenbok’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 20 (1997), 3, p. 97-106.
 • Lyste van spreekwoorden (1708), ed. R. van Vliet, Leiden 1997.
 • ‘Even draaide de wereld om Rijswijk. De Haegse Mercurius (1697-1699) over de Rijswijkse vredesonderhandelingen’, in: Jaarboek Historische Vereniging Rijswijk 1997, p. 70-79.

1996

1994

1992

1986

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.