Als uw tekst er werkelijk toe doet

Iedere organisatie heeft ze: teksten die er werkelijk toe doen. Teksten die te maken hebben met de kwaliteit van de organisatie. Teksten met een strategische functie. Teksten waar de toekomst van de organisatie van afhangt. Zulke teksten zijn met zorg tot stand gekomen en hebben geleid tot langdurige besprekingen.
Teksten die er werkelijk toe doen, kosten tijd. Ze vragen vaak om een professionele schrijver die doelgericht te werk gaat en in overleg met de opdrachtgever een tekst oplevert waar de organisatie iets mee kan.

Rietje van Vliet is zo’n professionele schrijver. Zij kan op verschillende manieren gerichte ondersteuning bieden.

Als schrijver
Een onderwijsinstelling wil een eigen didactiekboek over een bepaalde werkvorm waarin good & best practices uit haar eigen opleidingen worden beschreven. Rietje van Vliet schrijft dit boek in samenwerking met een redactie. De instelling gebruikt het boek in het kader van de professionalisering van haar medewerkers. Rietje van Vliet kan u ook helpen bij het schrijven van opleidingsprofielen, kritische reflecties of bijvoorbeeld jubileumboeken.

Als eindredacteur
Voor de programmabegroting en programmarekening van gemeenten worden teksten aangeleverd door ambtenaren uit diverse afdelingen. Niet alleen de stijl loopt uiteen, ook bevat zo’n tekst door deze werkwijze veel herhalingen. Bovendien is de tekst niet altijd even diplomatiek opgesteld. Rietje van Vliet zorgt ervoor dat de tekst een consistent geheel vormt. In overleg met de verantwoordelijke ambtenaren herschrijft ze de passages die tot kritische vragen in de gemeenteraad kunnen leiden. Eindredactiewerk gebeurt ook in opdracht van uitgevers.

Als schrijfcoach
Rietje van Vliet begeleidt een van uw beleidsmedewerkers of een schrijfteam bij het schrijven van een rapport. Bijvoorbeeld een zelfevaluatierapport dat moet worden voorgelegd aan een visitatiecommissie om uiteindelijk te worden geaccrediteerd. In een strakke planning worden bijeenkomsten georganiseerd waar de inhoud van de aangeleverde teksten wordt besproken. Zo nodig kunnen de schrijvers haar per mail om advies vragen.

Als tekstconsultant
Sommige teksten hebben een dermate belangrijke strategische functie dat de definitieve versie nog aan een externe review moet worden onderworpen. De directie of een raad van bestuur kan dit aan Rietje van Vliet uitbesteden: zij beoordeelt teksten op basiskwaliteit (stijl, spelling en vormgeving), interne consistentie en onder meer op helderheid en validiteit van de argumentatie.

Als ghostwriter
Het gebeurt regelmatig dat beleidsmakers, managers of directeuren een visie of een specifieke aanpak hebben ontwikkeld die ze graag willen delen met anderen. De tijd ontbreekt echter om hun gedachten aan het papier toe te vertrouwen. Op basis van documenten en interviews schrijft Rietje van Vliet onder uw naam opiniërende en/of (semi-)wetenschappelijke artikelen.

Als schrijftrainer
Rietje van Vliet traint beleidsmedewerkers in het schrijven van korte, zakelijke beleidsteksten. Ook leren ze feedback te geven op elkaars teksten, met als doel zelf collegiale reviews te kunnen uitvoeren. In haar schrijfclinics is nadrukkelijk aandacht voor het krachtenveld waarbinnen beleidsmedewerkers hun teksten schrijven voor managers en andere beslissers.

Contact

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.